Επικοινωνία
Εκτύπωση
+
Α
-

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔήμοςΝΕΤ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ- Υποκατάστημα Ελλάδας
1ο Χλμ. Θέρμης- Πανοράματος
Θέρμη, 57001 Θεσσαλονίκη
Τ.Θ. 1141


ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
2310.486263


FAX
2310.466914


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
gram@dimosnet.gr