ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΕΔΩ: ΑΡΧΙΚΗ / Η Εταιρία – Υπηρεσίες
Εκτύπωση

                    

Η εταιρία ΔήμοςΝΕΤ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ δραστηριοποιείται εδώ και αρκετά χρόνια αποκλειστικά στην τοπική αυτοδιοίκηση, με διάφορα πρωτοποριακά προϊόντα και υπηρεσίες εγνωσμένου κύρους.

Οι αυξημένες και περίπλοκες ανάγκες στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων οδήγησαν στη δημιουργία μίας νέας βάσης δεδομένων, αποκλειστικά για αυτές.      Στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.4412.gr, θα βρείτε ορισμένες από τις παρακάτω θεματικές ενότητες, που αφορούν τους Ο.Τ.Α. και τα νομικά τους πρόσωπα:

 • ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΕΠΠ
 • ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
 • ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
 • ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ – ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
 • ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
 • ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
 • ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
 • ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
 • ΕΣΗΔΗΣ-ΚΗΜΔΗΣ-ΕΑΑΔΗΣΥ-ΜΗΠΥΔΗΣΥ
 • ΕΡΓΑ- ΜΕΛΕΤΕΣ (ΑΠΟ 08.08.2016)

  Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα και επιπρόσθετες υπηρεσίες της νέας βάσης δεδομένων είναι: – νομοθεσία, νομολογία (συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων της ΑΕΠΠ), αλλά και επιπλέον ενημερωτικά κείμενα για τις δημόσιες συμβάσεις, οργανωμένα επίσης με συστηματικό τρόπο και κατηγοριοποίηση. –  κατηγοριοποιημένες διακηρύξεις διαγωνισμών φορέων που ολοκληρώθηκαν και η σχετική διαδικασία κρίθηκενόμιμη κατά τον προσυμβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. – γλωσσάρι δημοσίων συμβάσεων με πολύ αναλυτική κατηγοριοποίηση συγκεκριμένων δημοσίων συμβάσεων, σε επίπεδο λήμματος. – Δυνατότητα υποβολής ερωτημάτων.   Πρόσβαση: Η πρόσβαση στη Βάση Δεδομένων γίνεται μέσω κωδικού, ο οποίος παρέχεται στα μέλη και είναι μοναδικός για κάθε φορέα.  Προκειμένου να αποκτηθεί ο κωδικός πρόσβασης, πρέπει να γίνει εγγραφή, ώστε να αποκτηθεί το δικαίωμα πρόσβασης στην ιστοσελίδα για ένα χρόνο.   Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.